Laboratuvar deneylerinde kullanılan solüsyonların %99’dan fazlasını, su oluşturmaktadır. İhtiyaç duyulan saf suyun kalitesi yapılan deneylerin ve test sonuçlarının güvenirliliği için kritik bir unsurdur ve laboratuvar ekipmanlarının rutin temizliği için de önemlidir.

Hastane, klinik ve diyaliz merkezleri gibi medikal alanlarda kullanılan su genellikle şebeke veya kuyu suyunun arındırılmasıyla elde edilir. Buralarda kullanılan sulardan tüm organik ve inorganik kirletici maddeler elenmeli, bakteri ve mikroorganizma oluşumu engellenmelidir. İhtiyaç duyulan ultra saf suyun, elde edilmesi için debi ve kapasite gibi parametrelere göre firmamız tarafından ihtiyaca yönelik, kompakt sistem dizaynı yapılmaktadır.

Hastane, Klinik, Diyaliz Merkezleri ve Laboratuvarlar için müşteri ihtiyacına göre UV Filtrasyon, UF Filtrasyon, Ters Osmoz veya Multimedya Filtrasyon Sistemleri deneyimli ekibimiz tarafından önerilebilecek seçenekler arasındadır.
ULTRA SAF SU SİSTEMLERİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

Suyun Özellikleri

1.Sistemin üretmiş olduğu suyun iletkenliği 0,1’den küçük olmalıdır.

2.Sistemin üretmiş olduğu suda bakteri miktarı; Tip l için 1CFU/ml Tip ll için 100 CFU/ml az olmalıdır.

2.Cihazın Genel Özellikleri

1.Sistemin membranlardan üretmiş olduğu su en az 35 l/h olmalıdır.

2.Sistemin mikroprosesör kontrol sistemi ile kontrol edilmelidir.

3.Sistemin Üretmiş olduğu RO çıkışı Deiyonizasyon çıkışı suyun iletkenliği ve sıcaklığı sürekli ölçülmelidir. Set edilen değerin dışına çıkması halinde sistem alarm vermelidir.

4.Sistem kolay hareket edilebilir olmalıdır.

5.Sistemin 230 V 50 Hz.ile Çalışmalıdır.

6.Sistemin topraklama hattı olmalıdır.

Cihazların Teknik Özellikleri

Su Arıtma Cihazları 4 kısımdan meydana gelmelidir.

1.Ön Arıtma Sistemleri

2.Reverse Osmosis (RO) Sistemleri

3.Deiyonizasyon (Polish) Sistemleri

4.Deiyonize su dağıtım hattı

Ön Arıtma Sistemleri

Cihaz girişinde süspansiye koloidal ve katı maddeleri tutan filtre, Şebeke suyundaki klor tutmak için Aktif  

Karbon Filtre olmalıdır. Bakteriler, Yosun, vb. canlıları inaktif hale getiren ultraviole sistemi             

(UV) bulunmalıdır.

a)Cihaz Giriş Filtreleri

10’’5 Mikron derinlik tip filtre filtrelerin tıkanmasını izlenebilmesi için fark basınç ile çalışan manometre veya 

indikatör sistemi bulunmalıdır.

b)Aktif Karbon Filtre

10’’5 Mikron Aktif karbon filtre sudaki kloru(Cl) tutar

c)Ultra Viyole Sistemi (UV)

Suda bulunan canlı organizmaları (Bakteriler,Yosun,vb) UV etkisi ile inaktif hale getirmelidir

REVERSE OSMOSİS SİSTEMİ

RO Sistemi, 4 Bölümden Oluşur.

a)Yüksek basınç motoru en az 5 bar basınç ile çalışır.

b)Membran TFC yapıdadır.

c)Depolama tankı en az 3,2 Galon depolama tankı olmalıdır.

d)Deiyonizasyon (Dl) sistemi DI kolunu en az 11 L olmalıdır.

DEİYONİZE SU DAĞITIM HATTI

a)Kullanılan boru ve bağlantı parçaları su ile temas eden tüm yüzey arıtılmış (Dl) suyun kalitesini bozmayacak nitelikte olmalıdır.

b)Boru ve bağlantı parçaların birleştirilmesinde herhangi bir kimyasal yapıştırıcı kullanılmamalıdır.bookmark